Taneční divadlo Hi-story

Taneční divadlo HI-STORY je součástí TC Monsignore. Cílem divadla je vytvořit v Pardubicích umělecké těleso, zabývající se moderním /scénickým/ a jazzovým tancem. Za dobu své existence již absolvovalo množství představení na domácích i zahraničních jevištích, disponuje kvalitním repertoárem na vysoké technické a umělecké úrovni a i zázemí souboru je rok od roku kvalitnější.

Členy tanečního divadla jsou převážně středoškoláci a vysokoškoláci, kteří se práci v souboru věnují s profesionálním nasazením. Jedná se tedy o skupinu mladých lidí, kterým se stal tanec více než jen koníčkem a kteří jsou schopni odvést kvalitní představení.

Uměleckou vedoucí a choreografkou je Magdalena Mauerová.

Taneční divadlo Hi-story je od začátku budováno jako těleso, jehož prvořadým cílem je prezentovat se odborné i laické veřejnosti na nejvyšší možné kvalitativní výkonnostní i umělecké úrovni.

Repertoár

Celovečerní vystoupení od roku 1993 do 2007: