Taneční centrum Monsignore

Taneční centrum uměleckého směru, zaměřené na výuku klasického, moderního, jazzového a scénického tance.

Cílem TC je vychovat mladého člověka se smyslem pro harmonický kultivovaný taneční pohyb, esteticky cítícího, aktivního a tvořivého. Absolvent TC je schopen chápat taneční umění, orientovat se v jeho formách a žánrech.

Rozsah výuky je od jedné do pěti vyučovacích hodin týdně. K tomu se tanečníci účastní týdenního soustředění před závěrečným divadelním vystoupením „Dance Party“.

V srpnu TC organizuje "Prázdninovou školu tance", která připravuje absolventy na novou sezónu. Výuka probíhá velmi intenzivní formou srovnatelnou s několikaměsíční výukou v běžném školním roce.

Jedinou závaznou institucí je pro nás příprava všestranného tanečníka jako osobnosti s kulturním rozhledem, schopného přijímat a vstřebávat široké možnosti, které současný tanec nabízí.

„Dance Party“ - divadelní show TC Monsignore

Každý rok naše škola organizuje velké divadelní představení, ve kterém se prezentují všichni studenti tanečního centra i pozvaní hosté. Zájem o shlédnutí tohoto programu mají nejenom rodiče, ale i široká veřejnost.