Taneční styly

Jazz dance

Jazz dance je směsí evropských a afrických tradičních pohybů předváděný v rytmu jazzové hudby. Vznikl v Chicagu na začátku dvacátého století jako forma společenského tance a divadelního umění.

Jazzový tanec je velmi dynamický pohyb, kterým tanečník dokáže dobře vyjádřit svoje rozpoložení či přesně vystihnout charakter role, jenž mu byla přidělena.

Základní technikou jazzového tance je izolace (schopnost ovládat odděleně pohyb jednotlivých částí těla, např. pohyby hlavy, ramen, hrudníku, pánve, nohou a jejich následné spojení) a charakteristické střídání momentu napětí a spontánního uvolnění celého těla. Dále jsou to základní jazzové pohyby jako chůze, běh, poskoky, skoky, piruety, pády, nízké polohy a jejich kombinace.

Lyrical jazz

Lyrický tanec je založen na spojení techniky baletu a jazzového tance. Choreografové a tanečníci se snaží interpretovat hudbu tancem. Soustředěním se na text písně použité v dané variaci či choreografii se snaží vyjádřit myšlenku skladatele. Tento styl tance je velice emocionální, jelikož vypráví příběh nebo prezentuje pocity a nálady dané tématem choreografie.

Současný tanec

Contemporary dance, který je v České Republice spíše znám pod názvem "současný tanec", je založen na řadě tanečních technik a stylu. Tento styl vznikl na začátku dvacátého století, jako reakce na poněkud rigidní techniku baletu. Jeho zakladatelkami byly Isadora Duncan a Martha Graham. Jejich cíl spočíval v nalezení nenucenosti pohybu použitím přirozených linií těla a jeho energie. Tato "plynulost" pohybu zcela odlišovala contemporary dance od tradičních tanečních stylů.

Jedny z hlavních technik tohoto tance jsou

Cunningham - pojmenována po choreografovi Merce Cunninghamu, jehož technika se předevšim soustředila na stavbu těla v prostoru a rytmu.

Graham - pojmenována po Marthe Graham se zaměřuje na kontrakce těla, jeho následné uvolnění, pád a znovunabytí. Tato technika je typická svou "prací se zemí" a užíváním především břišních a pánevních kontrakcí.

Limón - pojmenována po José Limón. Technika Limónu využívá gravitaci a váhu těla a její vliv na jeho pohyb.

Release - dává důraz na minimalizaci napětí, hledání plynulosti pohybu a efektivního užití energie a dechu.

Street jazz

Označení Street jazz v sobě zahrnuje všechny „pouliční“ tance v kombinaci s jazzdancem.

K tomuto volnému stylu se řadí Hip Hop, R'n'B, ModernStreet, Jazz-LatinStreet a další.

Street jazz je určen zejména pro mladé lidi, kteří chtějí vyjadřovat své názory skrze tanec a hudbu. Prvky jsou náročné na koordinaci, na druhou stranu můžete začít i bez lepší kondice.

Street jazz patří mezi moderní formy pohybu, které jsou vynikajícím odreagováním. Je vyhledávaný zejména mezi mládeží, kterou na jednu stranu láká tanec, ale na druhou stranu jí ostatní formy tance nevyhovují.