Typy tříd podle úrovně

Začátečnické třídy

V kurzu se naučíte správnému držení těla, vnímání tanečního prostoru, dynamiku pohybu, kontrakce, skoky aj. Lekce začíná zahřátím a protažením celého těla. Po protažení v několika krátkých vazbách procvičíte dýchání, švihy, vlny, kontrakce, skoky. V závěru hodiny se naučíte taneční variaci.

Mírně pokročilé třídy

Tato třída je určena těm, kteří mají předchozí taneční zkušenosti nebo za sebou začátečnický kurz pro daný styl tance. Výuka probíhá intenzivnější formou, složitějšími tanečními vazbami, prací na podlaze, preciznějším provedením horních i dolních končetin a úvodem do tanečních technik.

Pokročilé třídy

Náročnost výuky splňuje potřeby a cíle "vážných“ zájemců o tanec. Vysoké dávky techniky, složitější krokové vazby, to vše je potřeba k tomu, aby se mohl tanečník účastnit představení nebo soutěží.

Soukromé lekce

Nejrychlejší a nejkomplexnější způsob, jak student dosáhne svých tanečních cílů, je soukromá nebo individuální výuka. Někteří potřebují vypilovat konkrétní tanec na určitou píseň, jiní mohou být poháněni touhou soutěžit s nejlepšími světovými tanečníky. Většina z nich je někde mezi. Studenti mají možnost učit se přesně tomu, co si vybrali, a to tempem, které jim vyhovuje.