Klubové večery a workshopy

Vážené dámy a pánové,
Taneční a relaxační centrum MONSIGNORE Vás zve na taneční workshopy, klubové večery a přednášky zaměřené na zdravý životní styl.

Naše motto:
VEZMI ZDRAVÍ DO SVÝCH RUKOU

Intenzivní taneční workshop

Taneční workshopy jsou nezapomenutelným zážitkem. Začátečníci při nich pochopí základní práci s tělem a rytmem, pokročilejší tanečníci pak můžou zdokonalit práci s detaily, na něž je kladen obzvlášť důraz. Workshopy probíhají buď v baletním sále tanečního centra Monsignore, nebo v pronajatých prostorách vhodných k pořádání těchto akcí.

Přednáška na téma "Tajemství mužské a ženské sexuality" s Káli Silvii Henniger

Hlavním tématem přednášky je LÁSKA jako pochopení, přijetí a integrace polarit mužského a ženského principu. Muž a Žena ve svém posvátném spojení naplňují vesmír. Zdánlivá dualita tvoří jednotu a prolíná se vším. Naplňuje naši podstatu. Tvoří pohyb, rytmus, život, vesmír…

Ozdravný projekt "Tanec Plus"

Po workshopu a přednášce dáme prostor relaxaci a obnově těla v Relaxačním Studiu Monsignore, kde nás čeká sauna, vířivka a masáž.

KLUBOVÉ VEČERY A PŘEDNÁŠKY

Nabízíme přednášky, besedy a klubové večery na téma Zdraví a jak jej ovlivňuje naše strava, životní styl a naše psychika, Láska a manželství, Vztahy v rodině, co nám přináší Tanečně pohybová terapie a další.

Sledujte náš facebook, kde se dozvíte bližší informace k akcím pořádaným TC Monsignore.