Taneční vzdělání

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí a mládeže. Poskytuje každému členu, podle míry jeho schopností, základy odborného vzdělání.

Vyučovací předměty v TC