Vedení

UMĚLECKÝ ŘEDITEL - Život a dílo

Motto: Miluj tanec v sobě, a ne sebe v tanci.
(Frank Towen)

Magdaléna Mauerová studovala na Obchodní akademií v Pardubicích. V 80 letech se věnovala společenskému tanci, kde si vytancovala se svým partnerem třídu A. Základy baletu si osvojila u prof. Bulgakovové a Voroncovové z Petrohradu (Rusko). V jazz dance se zdokonalovala u jazzmana Rastislava Letenaje (Slovensko), Limón techniku studovala ve Vídni (Rakousko) u známého světového tanečníka a pedagoga Joa Alegáda, modern dance u Bruce Taylora.

Na dráhu profesionálního tanečníka a choreografa vstoupila v 90. letech. V roce 1992 založila soukromé taneční centrum Monsignore, zaměřené na výuku jazzového, moderního a scénického tance.

Od roku 1995 učila moderní tanec na Konzervatoři v Hradci Králové. V roce 1997 se podílela jako choreograf na multimediálním audiovizuálním pořadu Pocta sv. Vojtěchovi při příležitosti návštěvy papeže Jana Pavla II. v České republice.

Hostovala v Klicperově divadle jako tanečnice, herečka a choreografka a ve Východočeském divadle v Pardubicích, kde měla na starosti, mimo jiné, profesionální přípravu všech tanečníků. Její spolupráce s divadlem trvala několik let.

Se svojí taneční skupinou také vystupovala ve Francii, Itálii a Chorvatsku. Jako pohybový poradce pracovala při přípravě módních přehlídek. Zasedala v porotách různých celostátních soutěží modern dance a jazz dance. O tanci také často přednášela v Českém rozhlase a psala v pardubických novinách.

Za nejcennější přínos pro český tanec je považována především její činnost pedagogická a choreografická, zejména práce pro TC Monsignore a činnost při veřejných vystoupeních a soutěžích, které vedla 25 let v Pardubicích. Zde vychovala celou řadu pozdějších tanečníků i tanečních pedagogů. Dosud vytvořila několik desítek choreografií a celovečerních představení, a to nejen pro taneční centrum Monsignore, ale i česká divadla a TV. Jejím hlavním přínosem pro moderní taneční metodiku byl zejména důraz na jazz a s ním spojené umělecké dění ať už na poli divadelním či tanečním nebo i mimo něj.

V roce 2012 a 2013 působila v Perthu v Australii, kde čerpala zkušenosti a inspiraci ze seminářů Tanec 5 rytmů a Pre-school Ballet v tanečních školách Vogue Performers a Dynamic Perth´s Performing Arts Specialists. V těchto školách také vyučovala moderní, jazzový tanec a contemporary. Ve své bohaté a pestré umělecké dráze stále pokračuje mimo jiné i v TC Monsignore v Pardubicích v ČR.

V roce 2014 absolvovala Mezinárodní konferenci uměleckých terapií “ARS TERAPEUTICA 2014”, kde se účastnila přednášek, wrkshopů a uměleckých vystoupení z oblasti arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie a tanečně pohybové terapie.

V roce 2017 ji byl udělen Diplom v oboru TANEČNĚ POHYBOVÉ TERAPIE garantovaný institucemi: Mezinárodní asociací uměleckých terapií (MAUT) a Českou hudební splečností - Společnost pro hudební teraii (ČHS - SPHT).

Od té doby propojuje své znalosti z oblasti tance s terapeutickou činností jak u dětí, tak dospělých. Klade důraz na individuální přístup k zúčastněným tanečního centra Monsignore.